Personlige meninger om mye og mangt…

På min andre blog; abokevin.com har jeg i flere år skrevet om teknologi generelt og Microsoft-relaterte emner spesielt. Jeg har valgt å skrive den bloggen på engelsk mtp nedslagsfelt og tema.

Dette blir en litt annen type blog, for det første blir den å finne i norsk språkdrakt, for det andre blir det mer forsvars- og sikkerhetspolitiske temaer, samt hva det nå enn måtte være av aktuelle saker jeg finner å måtte mene noe om.

Inntil jeg får skrevet noe mer meningsfylt får dette holde som en introduksjon.